NRC Group er en totalleverandør av tjenester for samferdselsrelatert infrastruktur og den største private totalentreprenør innen baneinfrastruktur i Norge, Sverige og Finland.

Konsernet har stor spesialistkompetanse innen teknisk infrastruktur for bane, grunnarbeid, fiber, VA, massetransport og sanering. Vi bygger og vedlikeholder jernbane, t-bane, trikk, vei, havn, kai, dammer, broer m.m. Våre prosjekter skal oppfylle krav til kvalitet, leveres innen budsjett, innenfor tidsfrist og med stort fokus på sikkerhet.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og sysselsetter totalt ca. 2500 medarbeidere, hvorav ca. 560 i NRC Norge. Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 7 mrd. NOK. Omsetningen i NRC Norge var ca. 1,6 milliarder NOK i 2018 og består i dag av de tre divisjonene Bane, Anlegg og Miljø.

 

Lærling i NRC Group Norge

NRC Group søker lærlinger til en rekke fag, og vi ansetter fortløpende nye lærlinger.
Vårt mål er å være en foretrukken opplæringsbedrift som det føles godt å være lærling i.
Alle lærlinger skal ha like opplæringsvilkår - og i henhold til læreplanen.

Hos oss får du som lærling tildelt en fast veileder/fadder som følger deg gjennom læretiden, slik at du oppnår god utvikling, og opparbeider deg gode arbeidsmetoder.
NRC Group er selvsagt medlem av flere opplæringskontorer, som legger til rette for god struktur og opplæring innen de ulike fagområdene vi tilbyr.
I felleskap sørger vi for at du som lærling får god individuell opplæring i tråd med fagplanene som ligger til grunn, samt personlig oppfølging gjennom de årene du er lærling hos oss.
Det er gode muligheter for å bli ansatt hos etter endt læretid.

NRC Group skal i år ha inn lærlinger i våre divisjoner Anlegg, Bane og Miljø (herunder våre datterselskaper Gunnar Knutsen AS, Norsk Saneringsservice AS og NRC Gravco AS), og vi tilbyr lærlingeplasser innen følgende fag:                         

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Banemontørfaget
  • Veg og anleggsfaget
  • Betongfaget
  • Yrkessjåførfaget
  • Elektrikerfaget
  • Energimontørfaget
  • Signalmontørfaget

Vi søker deg som er lærevillig, arbeidsom, pålitelig, omgjengelig og engasjert. Vi tror du er nysgjerrig, har en stå-på-vilje og liker å samarbeide med andre. Passer denne beskrivelsen for deg så håper vi du sender oss en søknad!

Om du blir en del av vårt lag, kan du forvente deg å jobbe sammen med mange dyktige kollegaer i flere fagdisipliner. Hos oss er alle like viktige og vi har omsorg for hverandre - noe som bidrar til et godt, sosialt arbeidsmiljø.

 

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Kontaktpersoner:

Even Hedland

Opplæringsansvarlig

90856758

even.hedland@nrcgroup.no