NRC Group er en ledende totalentreprenør av samferdselsrelatert infrastruktur.
Vi er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, i tillegg til at vi leverer tjenester som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer grunnarbeid, masseforflytning, VA, sporarbeid, sikkerhet, elektro, fiber, telecom og signal, samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning. Våre prosjekter skal oppfylle krav til kvalitet, leveres innen budsjett, innenfor tidsfrist og med stort fokus på sikkerhet.

Selskapets grunnverdier er troverdig, omtenksom og gründersjel, og det er det fundamentet vi bygger vår kultur på. Verdiene våre forteller oss hvordan vi skal oppføre oss og jobbe med våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som våre kollegaer. Våre verdier er toneangivende for hvordan vi leder våre prosjekt og mennesker, og skal hjelpe oss å ta riktige beslutninger.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og sysselsetter totalt ca. 2000 medarbeidere, hvorav ca. 540 i Norge.
Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 6 mrd. NOK. NRC Group Norge består i dag av de tre divisjonene Anlegg, Bane og Miljø. Hovedkontoret er på Lysaker.

For mer informasjon: www.nrcgroup.no

 

Lærling i NRC Group Norge

 

NRC Group søker lærlinger til en rekke fag, og vi ansetter fortløpende nye lærlinger. Vårt mål er å være en foretrukken opplæringsbedrift som det føles godt å være lærling i. Alle lærlinger skal ha like opplæringsvilkår - og i henhold til læreplanen.

Hos oss får du som lærling tildelt en fast veileder/fadder som følger deg gjennom læretiden, slik at du oppnår god utvikling, og opparbeider deg gode arbeidsmetoder.

NRC Group er selvsagt medlem av flere opplæringskontorer, som legger til rette for god struktur og opplæring innen de ulike fagområdene vi tilbyr.

I felleskap sørger vi for at du som lærling får god individuell opplæring i tråd med fagplanene som ligger til grunn, samt personlig oppfølging gjennom de årene du er lærling hos oss.

Det er gode muligheter for å bli ansatt hos etter endt læretid.

NRC Group skal i år ha inn lærlinger i våre divisjoner Anlegg, Bane og Miljø (herunder våre datterselskaper Gunnar Knutsen AS, Norsk Saneringsservice AS og NRC Gravco AS), og vi tilbyr lærlingeplasser innen følgende fag:

  • Anleggsmskinførerfaget
  • Banemontørfaget
  • Veg og anleggsfaget
  • Betongfaget
  • Yrkessjåførfaget
  • Elektrikerfaget
  • Energimontørfaget
  • Signalmontørfaget

Vi søker deg som er lærevillig, arbeidsom, pålitelig, omgjengelig og engasjert. Vi tror du er nysgjerrig, har en stå-på-vilje og liker å samarbeide med andre. Passer denne beskrivelsen for deg så håper vi du sender oss en søknad!

Om du blir en del av vårt lag, kan du forvente deg å jobbe sammen med mange dyktige kollegaer i flere fagdisipliner. Hos oss er alle like viktige og vi har omsorg for hverandre - noe som bidrar til et godt, sosialt arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner:

Even Hedland

Opplæringsleder

908 56 758

even.hedland@nrcgroup.np