Stena Line är mitt uppe i ett spännande förändringsarbete som sträcker sig över hela verksamheten. Vi utvecklar vårt sätt att möta både affärsbehoven och våra kunders förväntningar när det gäller digitalisering. Vårt mål är att vara ett verkligt innovativt företag med framtiden i sikte, vi vill bli ett ännu mer kundfokuserat, digitalt och hållbart företag som är attraktivt för både kunder, anställda och partners. För att kunna arbeta mer effektivt och med större flexibilitet med bemanningen ombord på våra fartyg har Stena Line tillsammans med SEKO enats om ett lokalt poolavtal.

Detta är din möjlighet att få en tillsvidareanställning hos oss på Stena Line!

Vad innebär det att vara poolanställd?
Att vara anställd i poolen som matros eller lättmatros innebär att du ges möjlighet att arbeta på flottans alla fartyg där behov uppstår. Du får en tillsvidareanställning på 100%, men tjänstgör på ett mer varierat schema än det traditionella vecka-vecka systemet. Schemat styrs istället av verksamhetens behov, där vi försöker tillgodose dina önskemål i den mån det går. Under vissa perioder kanske du ersätter en längre frånvaro och under andra perioder är du tillgänglig hemma och blir inkallad på kortare varsel för att täcka upp för mer hastigt uppkomna vakanser (enligt reglerna i avtalet). Du skall då efter en viss inställelsetid infinna dig på det aktuella fartyget.

När vi har lugnare perioder ombord, kan du till viss del påverka förläggningen av din ledighet. Under andra tider på året då vi har större behov av din insats, exempelvis under sommaren, kommer du istället få arbeta något mer. Det totala antalet arbetsdagar under ett år blir detsamma som på färjeavtalet. När en vakant fartygsplacering uppkommer, som överensstämmer med din kompetens, har du som poolanställd företräde.

Anställningsvillkor i korthet:

  • 100% tillsvidareanställning i poolen enligt Poolavtalet
  • Månadslön enligt tarifflönesystemet samt pooltillägg som tillkommer
  • Flexibel fartygsplacering
  • 1749 timmars arbete under ett år
  • Varierat schema

Vem är du?
Du är en kompetent matros eller lättmatros som brinner för ditt jobb. Du vill utvecklas i din manskapsroll och tillsammans med dina kollegor och chefer bidra till Stena Lines utveckling. Att arbeta i poolen tror vi passar dig som uppskattar variation, då du kommer att få tillfälle att tjänstgöra på flera av våra fartyg. Du har lätt att sätta dig in i nya rutiner samt god förmåga att lära känna och komma överens med andra människor.

Formella krav för tjänsten:
Lättmatrosbehörighet
Basic Safety

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Läkarintyg för sjöfolk
Sjöfartsbok
Pass

Meriterande:
Matrosbehörighet
Särskilt sjöfartsskydd
Fast Rescue Boats

Intresserad?
Tjänsterna är tillsvidareanställningar där 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet innebär varierande arbetstider under dygnets alla timmar och vår verksamhet pågår sju dagar i veckan, året om. Det här är en öppen intresseanmälan och du är välkommen in med din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande och vid behov så vänta inte med din ansökan!

Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Manning Services på manning@stenaline.com

Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens största färjerederier. Linjenätet är det mest heltäckande i Europa och omfattar ett stort antal strategiskt belägna färjelinjer i Skandinavien, Storbritannien och Baltikum. Antalet anställda uppgår till 5100 där en majoritet arbetar med service och försäljning. Årligen transporterar Stena Line över 7 miljoner passagerare, 1.5 miljoner bilar och 2 miljoner fraktenheter. Läs mer på www.stenaline.com.

At Stena Line we believe everything starts with Care. For us it means that we care about our customers, our business, the environment and we care about each other. This has made us one of the world’s largest ferry companies since the start in 1962 in Gothenburg, Sweden. Today we are more than 5000 colleagues from 50 countries. We want to make sure that our company is a fair and inclusive place to work for everyone. For us it is never acceptable to discriminate and we are firmly committed to equal employment opportunities regardless of age, religion, gender, sexual orientation, gender identity, ethnicity or disability. Join us on our journey!