Till vårt huvudkontor i Kungsträdgården i centrala Stockholm söker vi nu en Strateg Partnerskap och Intressenter.

Om rollen

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att dela kunskap och insikter om alkoholens skadeverkningar och vår rolls betydelse för samhälle och individ. Vår omvärld rör sig i en allt snabbare takt och vårt arbete med omvärldsanalys blir allt viktigare. Systembolaget har därför en ökad ambition att utveckla sina intressentdialoger, etablera nya partnerskap och samarbeten och skapa en mer sammanhållen hantering av sina intressenter, i syfte att tänka nytt och i än högre grad nå framgång tillsammans med andra. Vi söker därför en Strateg Partnerskap och Intressenter till teamet Hållbarhet- och intressentutveckling.

Ditt uppdrag är att utveckla, driva, och följa upp Systembolagets företagsövergripande plan för externa intressenter/relationer. I rollen kommer du bidra till att utveckla externa relationer för att Systembolaget tillsammans med andra ska öka effekten av Systembolagets samhällsuppdrag och bidra till en bättre folkhälsa och en hållbar utveckling.

I uppdraget ligger också att utgöra ett stöd till organisationen, genom att bl.a. vidareutveckla och sprida ramverk, gemensamma arbetssätt/verktyg och nyckeltal för uppföljning av arbetet med externa relationer. Det ingår också att tillvarata viktiga insikter och slutsatser från intressentdialoger och ge input till t ex strategi- och insiktsarbeten.

Du sitter på huvudkontoret som finns mitt i Stockholm city. Du rapporterar till Enhetschef Hållbarhet- och intressentutveckling som sorterar under Systembolagets nya avdelning Bolag & Samhälle.

Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen från högskola eller universitet inom relevant ämnesområde
  • Mycket god erfarenhet av arbete med intressenthantering/ omvärldsbevakning/ insiktsarbete/externa relationer eller motsvarande på strategisk nivå inom en större organisation
  • Mycket god erfarenhet från projekt- och förändringsledning med goda resultat
  • Erfarenhet av partnersamarbeten
  • Erfarenhet från innovationsarbete är meriterande
  • Erfarenhet inom politisk-, opinionsbildande verksamhet, ideell organisation eller liknande är meriterande
  • Erfarenhet från arbete inom myndighet/offentlig verksamhet är meriterande
  • Erfarenhet från detaljhandel, folkhälsoområdet eller hållbarhetsområdet är meriterande

För att trivas i rollen tror vi att du som person är samhällsintresserad och drivs av att åstadkomma förändring. Du behöver också trivas i en roll där du bygger relationer. Du har lätt att involvera och engagera olika målgrupper på ett inspirerande sätt. Vidare besitter du förmågan att leda förändring och är målinriktad och bra på att prioritera. Du har en god strategisk förmåga och kan analysera komplexa situationer och dra faktabaserade och genomförbara slutsatser. Att du delar värderingarna kring Systembolagets uppdrag finner vi självklart.

Din utveckling hos oss

Systembolaget är i ständig utveckling, och det kommer du också att vara om du arbetar hos oss. Till att börja med får alla nyanställda ett gediget introduktionsprogram. Sedan erbjuder vi flera olika möjligheter för att du ska lära dig mer och mer. Varje medarbetare har en egen kompetensutvecklingsplan, och utvecklingssamtal genomförs årligen.

Om oss

Bolag och Samhälles uppdrag är att skapa förutsättningar för uppdraget genom att driva och utveckla den strategiska agendan och gemensamma processer för intressenthantering, bolagsprofilering, bolagsstyrning och ägarrelationer, hållbarhet, samhällsrelationer, juridik, compliance och etik. Avdelningen ska också vara ett stöd till organisationen i dessa frågor. Syftet är att navigera i en komplex omvärld och utveckla, sätta riktning och skapa förutsättningar för att stärka Systembolagets roll i samhället och begränsa alkoholens skadeverkningar.

Kontakt

Vill du veta mer om tjänsten ber vi dig vänligen maila Maria Becker, maria.becker@novare.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar vi med Novare Serch and Selection. Du ansöker Här Registrera gärna din ansökan så snart som möjligt. Urvalet sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post med anledning av GDPR.

Systembolagets uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. Visionen är att skapa ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Systembolaget bidrar med kunskap, både när det gäller mat och dryck och alkoholens påverkan på hälsan. På så vis vill vi inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol. För mer information se
systembolaget.se