Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Socialsekreterare till utredningsenheten 0-20 år. Norrtälje 2020-06-29 2020-06-29
Två biträdande rektorer med 50% undervisning till Älmsta rektorsområde Norrtälje 2020-06-08 2020-06-08
Kurator till Hallsta skola Norrtälje 2020-06-15 2020-06-15
Behandlare KBT till Öppenvård Norrtälje 2020-06-14 2020-06-14
Ungdomsbehandlare till Socialtjänstens öppenvård, BoU Norrtälje 2020-06-19 2020-06-19
Vik.familjehemssekreterare till Uppdragsenheten Socialkontoret Norrtälje 2020-06-10 2020-06-10
Webbredaktör till kommunikationsavdelningen Norrtälje 2020-06-02 2020-06-02
Grundskollärare till Hallsta skola Norrtälje 2020-06-09 2020-06-09
Fritidslärare/fritidspedagog till Hallsta skola fritidshem Norrtälje 2020-06-05 2020-06-05
Socialsekreterare till Utredningsenheten Norrtälje 2020-06-13 2020-06-13
Lärare till Långsjöskolan i Rimbo Norrtälje 2020-06-28 2020-06-28
Speciallärare till Långsjöskolan Norrtälje 2020-06-28 2020-06-28
Lärare Sv/eng åk 4-6 till Rådmansö skola (60%) Norrtälje 2020-05-31 2020-05-31
Musiklärare till MusikTeam Norrtälje 2020-06-13 2020-06-13
Vikarierande mellanstadielärare till Gottsta skola Norrtälje 2020-06-05 2020-06-05
Lågstadielärare till Parkskolan Norrtälje 2020-05-31 2020-05-31
Projektledare till Mark- och exploateringsavdelningen Norrtälje 2020-06-10 2020-06-10
Markförvaltare Norrtälje 2020-06-10 2020-06-10
Behörig gymnasielärare i franska, och ytterligare ett ämne, till Rodengymnasiet Norrtälje 2020-06-07 2020-06-07
Behörig lärare i företagsekonomi, och ytterligare ett ämne, till Rodengymnasiet 2020-06-07 2020-06-07
Socialsekreterare till försörjningsstöd Norrtälje 2020-06-06 2020-06-06
Gymnasielärare teknikprogrammet Rodengymnasiet, Bild och form, design, gymnasiearbetet Norrtälje 2020-06-10 2020-06-10
Gruppledare försörjningsstöd med intresse för digitala processer Norrtälje 2020-06-05 2020-06-05
Exploateringsingenjör till Mark- och exploateringsavdelningen Norrtälje 2020-06-07 2020-06-07
MA/NO lärare till Norrsundsskolan Norrtälje 2020-06-04 2020-06-04
Idrottslärare till Gottsta skola Norrtälje 2020-06-04 2020-06-04
Psykolog till Elevhälsan 2020-06-04 2020-06-04
Biträdande rektor till Hallsta skola Norrtälje 2020-06-07 2020-06-07
Förskollärare till Hallsta västra förskoleområde 2020-05-30 2020-05-30
Skolläkare Norrtälje 2020-06-28 2020-06-28
Elingenjör till VA-avdelningen Norrtälje 2020-05-31 2020-05-31