Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vårt uppdrag är att utöva juridisk tillsyn, granska effektiviteten i lärosätenas verksamhet, utvärdera kvaliteten i högre utbildning, granska lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt pröva ansökningar om examenstillstånd och ge handläggande stöd till två nämnder. Vi har ett övergripande statistikansvar och bevakar och analyserar frågor som rör högskolan. Vi arbetar även med att främja chefsutveckling vid universitet och högskolor. UKÄ:s verksamhet ska göra största möjliga nytta för högskolesektorn och bidra till att studenterna får en relevant utbildning av högsta kvalitet. Vår vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som utredare på analysavdelningen arbetar du med uppföljning och analys av högskolans verksamhet. Det innebär till exempel att analysera konsekvenser av reformer och andra förändringar i sektorn, att följa utvecklingen när det gäller studenter på olika nivåer, personalens villkor och de ekonomiska förutsättningarna. Uppdragen kan vara initierade av regeringen eller utifrån andra behov som myndigheten ser. Arbetet kan också innebära att arbeta med utvecklingsinriktade uppgifter på regeringens och myndighetens uppdrag.

I din roll kan du fungera som projektledare i ett projekt och projektmedarbetare i ett annat.

Din profil

Krav för tjänsten

  • Högskoleexamen
  • Några års erfarenhet av projektledning, gärna från arbete vid myndighet eller annan organisation med nationellt uppdrag.
  • Flera års erfarenhet av arbete av utredande och analytisk karaktär.
  • God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
  • Goda kunskaper och färdigheter i kalkylprogrammet Microsoft Excel.

Meriterande

  • Utbildning inom projektledning.
  • Goda kunskaper om högskolesektorn.
  • Flerårig erfarenhet av arbete inom högskolesektorn eller annan organisation som bevakar högskolefrågor.
  • Intresse för att bidra till utvecklingen av ett digitalt arbetssätt

Personliga egenskaper

Som person har du en god analytisk förmåga och arbetar bra med komplexa frågor. Du är kreativ, nytänkande och van att ta initiativ och ansvar för att driva dina processer vidare mot önskat resultat. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du tycker om uppdrag av olika karaktär och kan snabbt sätta dig in i nya områden och finna metoder för att utföra dessa.

Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Om avdelningen

Analysavdelningen består av drygt 20 medarbetare. Vi följer upp och analyserar utvecklingen inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på högskoleområdet och för att granska lärosätenas resursutnyttjande. Utredare på avdelningen deltar även i myndighetsövergripande projekt.

Vi erbjuder

UKÄ månar om sina medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och lika möjligheter att utvecklas. Vi arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering.

UKÄ kommer under hösten 2020 att flytta till nya moderna lokaler intill Gullmarsplan.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.

För mer information och ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev inklusive relevanta betyg/intyg. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast sön den 19 jan.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Annika Pontén, chef analysavdelningen. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ellinor Alvesson (Saco-S) eller Martin Löwing Jensen (ST). Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.