Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vårt uppdrag är att utöva juridisk tillsyn, granska effektiviteten i lärosätenas verksamhet, utvärdera kvaliteten i högre utbildning, granska lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt pröva ansökningar om examenstillstånd och ge handläggande stöd till två nämnder. Vi har ett övergripande statistikansvar och bevakar och analyserar frågor som rör högskolan. Vi arbetar även med att främja chefsutveckling vid universitet och högskolor. UKÄ:s verksamhet ska göra största möjliga nytta för högskolesektorn och bidra till att studenterna får en relevant utbildning av högsta kvalitet. Vår vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som utredare med inriktning mot statistik ansvarar du för uppföljning och statistik om utbildning på grund-, avancerad- eller forskarnivå, personalen i högskolan, högskolans forskning eller lärosätenas ekonomi. Du utvecklar statistiken och arbetar med kvaliteten och tillförlitligheten i den officiella statistiken tillsammans med uppgiftslämnare och andra intressenter. Du kan även komma att delta i internationellt statistiksamarbete.

Du deltar också i utrednings- och regeringsuppdrag som berör ditt ansvarsområde inom statistiken eller andra närliggande frågor. I din roll kan du fungera som projektledare i ett projekt och projektmedarbetare i ett annat.  

Din profil

Krav för tjänsten

 • Högskoleexamen.
 • Några års erfarenhet av projektledning, gärna från arbete vid myndighet eller annan organisation med nationellt uppdrag.
 • Flera års erfarenhet av arbete med statistik.
 • God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
 • Goda kunskaper och färdigheter i kalkylprogrammet Microsoft Excel.

Meriterande

 • Kurser med inriktning mot statistik och/eller metod.
 • Kompetens att arbeta i olika program för bearbetning och analys av data.
 • Erfarenhet av arbete med officiell statistik.
 • Erfarenhet av arbete med uppföljning och analys med hjälp av i första hand kvantitativ metod.
 • Erfarenhet av att utveckla presentationsformer för statistik.
 • Goda kunskaper om högskolesektorn.
 • Intresse för att bidra till utvecklingen av ett digitalt arbetssätt.

Personliga egenskaper

Som person har du en god analytisk förmåga och arbetar bra med komplexa frågor. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och lägger stor vikt vid att leva upp till mål och kvalitetsstandard. Du är van att ta initiativ och ansvar för att driva dina processer vidare mot önskat resultat. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du tycker om uppdrag av olika karaktär och kan snabbt sätta dig in i nya områden och finna metoder för att utföra dessa.

Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Om avdelningen

Analysavdelningen består av drygt 20 medarbetare. Vi följer upp och analyserar utvecklingen inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på högskoleområdet och för att granska lärosätenas resursutnyttjande. Utredare på avdelningen deltar även i myndighetsövergripande projekt.

Vi erbjuder

UKÄ månar om sina medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och lika möjligheter att utvecklas. Vi arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering.

UKÄ kommer under hösten 2020 att flytta till nya moderna lokaler intill Gullmarsplan.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.

För mer information och ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev inklusive relevanta betyg/intyg. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast söndag den 19 januari.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Annika Pontén, chef analysavdelningen. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ellinor Alvesson (Saco-S) eller Martin Löwing Jensen (ST). Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.