Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vårt uppdrag är att utöva juridisk tillsyn, granska effektiviteten i lärosätenas verksamhet, utvärdera kvaliteten i högre utbildning, granska lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt pröva ansökningar om examenstillstånd och ge handläggande stöd till två nämnder. Vi har ett övergripande statistikansvar och bevakar och analyserar frågor som rör högskolan. Vi arbetar även med att främja chefsutveckling vid universitet och högskolor. UKÄ:s verksamhet ska göra största möjliga nytta för högskolesektorn och bidra till att studenterna får en relevant utbildning av högsta kvalitet. Vår vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle!     

Vill du arbeta brett och utvecklas inom IT-området samtidigt som du bidrar till ett bättre IT-stöd för våra avdelningar? Trivs du med att leda andra? Nu förstärker vi IT-funktionen med en gruppchef/strateg – vill du bli en av oss?

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten är nyinrättad på myndigheten och består av två delar, att som gruppchef leda IT-funktionens arbete samt att arbeta med strategiska frågor inom IT-området. Som gruppchef ansvarar du för myndighetens verksamhet inom IT-området. I ansvaret ingår att utveckla IT-funktionen, samt att leda och fördela det operativa arbetet med personalansvar för funktionens medarbetare. Initialt kommer en viktig uppgift att vara att gå från att utföra IT-drift till att beställa IT-drift.

I rollen som strateg ingår att vara en drivande kraft i myndighetens digitaliseringsarbete, genom att aktivt föreslå och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du agerar som en god beställare och avtalsförvaltare gentemot externa leverantörer. Du ansvarar för att UKÄ har de  informations- och datamodeller som krävs för myndighetens behov. I rollen arbetar du inom hela IT-området med ett konsultativt arbetssätt och utgör ett stöd gentemot ledningen och övriga verksamheten.

Din profil

Krav för tjänsten

  • Relevanta akademiska studier inom IT-området, eller motsvarande kompetens erhållen på annat vis som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
  • Flera års erfarenhet av att ha arbetat brett inom IT-området
  • Erfarenhet av kravställning och leveransuppföljning inom IT-området
  • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete kopplat till digitalisering

Meriterande

  • Ledarskapsutbildning
  • Flera års erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
  • Erfarenhet av att leda andra yrkesmässigt
  • Erfarenhet av arbete med upphandling

Personliga egenskaper

Som person är du van att agera på eget initiativ, ta ansvar för att driva frågor framåt och uppnå resultat av hög kvalitet. Du har ett strategiskt perspektiv och lätt för att omsätta vision till långsiktiga mål och planer. Du är kreativ, bidrar med nya idéer och främjar förändring och utveckling. Du kommunicerar tydligt och strukturerat och har en hög grad av personlig mognad.

Ett bra ledarskap vid UKÄ kännetecknas av att chefen är tydlig, lyhörd och engagerad.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Om avdelningen

IT-funktionen uppgår idag till fyra medarbetare. Funktionen igår i avdelningen för verksamhetsstöd som består av cirka 25 engagerade medarbetare med huvudsakligt uppdrag att ge administrativt och strategiskt stöd till hela myndighetens verksamhet och utveckling, med fokus på kärnverksamhetens behov. Avdelningen är indelad i funktioner inom områdena kommunikation, HR, ekonomi, IT, reception, intendentur, ledningsstöd och informationsförvaltning. Avdelningen präglas av arbetsglädje och ett gott samarbete. UKÄ är fullservicekund hos Statens servicecenter.

Vi erbjuder

UKÄ månar om sina medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och lika möjligheter att utvecklas. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför organisationen.

UKÄ kommer under hösten 2020 att flytta till nya moderna lokaler intill Gullmarsplan.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Övrig information

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringen. På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset kan intervjuer genomföras via Zoom.  

För mer information och ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev inklusive relevanta betyg/intyg. Vi kallar till intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast söndag 31 maj.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Peter Wikhagen. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ellinor Alvesson (Saco-S) eller Sebastian Steele (ST). Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.