Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vårt uppdrag är att utöva juridisk tillsyn, granska effektiviteten i lärosätenas verksamhet, utvärdera kvaliteten i högre utbildning, granska lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt pröva ansökningar om examenstillstånd och ge handläggande stöd till två nämnder. Vi har ett övergripande statistikansvar och bevakar och analyserar frågor som rör högskolan. Vi arbetar även med att främja chefsutveckling vid universitet och högskolor. UKÄ:s verksamhet ska göra största möjliga nytta för högskolesektorn och bidra till att studenterna får en relevant utbildning av högsta kvalitet. Vår vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle!     

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som verksjurist har du varierande arbetsuppgifter. Förutom huvuduppgifterna att handlägga tillsynsärenden och nämndärenden, finns möjlighet att göra andra typer av juridiska utredningar. Exempel på det är att skriva rapporter i olika högskolejuridiska frågor och att utreda rättsliga frågor åt andra avdelningar. Arbetet förutsätter samarbete såväl med avdelningens andra jurister som med medarbetare på övriga avdelningar. Även kontakter med studenter och anställda vid lärosätena är en viktig del av arbetet.

Din profil

Krav för tjänsten

  • Juristexamen eller motsvarande utbildning
  • Mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska
  • God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska

Meriterande

  • Flera års erfarenhet av arbete med studenträttsliga frågor vid universitet eller högskola eller av arbete vid förvaltningsdomstol

Personliga egenskaper

Som person har du god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt, är noggrann och har mycket god analytisk förmåga.

Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Om avdelningen

Den juridiska avdelningen består av en chefsjurist och 14 jurister. Avdelningen arbetar med tillsyn över universitet och högskolor och handlägger ärenden för Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd, samt hanterar rättsliga uppgifter i övrigt inom UKÄ:s verksamhet. Överklagandenämnden är en domstolsliknande nämnd som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom främst högskolesektorn.

Vi erbjuder

UKÄ månar om sina medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och lika möjligheter att utvecklas. Vi arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och att skapa en god arbetsmiljö fri från diskriminering.

UKÄ kommer under hösten 2020 att flytta till nya moderna lokaler intill Gullmarsplan.

Om anställningen

Tjänsten är ett vikariat på ett år med viss möjlighet till förlängning, med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Övrig information

Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringen. På grund av rådande omständigheter med Coronaviruset kan intervjuer genomföras via Zoom.  

För mer information och ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev inklusive relevanta betyg/intyg. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast söndag 27 september.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta chefsjurist Christian Sjöstrand. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ellinor Alvesson (Saco-S) eller Sebastian Steele (ST).

Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.