NRC Group er en ledende totalentreprenør av samferdselsrelatert infrastruktur.

Vi er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, i tillegg til at vi leverer tjenester som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer grunnarbeid, masseforflytning, VA, sporarbeid, sikkerhet, elektro, fiber, telecom og signal, samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning. Våre prosjekter skal oppfylle krav til kvalitet, leveres innen budsjett, innenfor tidsfrist og med stort fokus på sikkerhet.


Selskapets grunnverdier er troverdig, omtenksom og gründersjel, og det er det fundamentet vi bygger vår kultur på. Verdiene våre forteller oss hvordan vi skal oppføre oss og jobbe med våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som våre kollegaer. Våre verdier er toneangivende for hvordan vi leder våre prosjekt og mennesker, og skal hjelpe oss å ta riktige beslutninger.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og sysselsetter totalt ca. 2000 medarbeidere, hvorav ca. 540 i Norge.

Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 6 mrd. NOK. NRC Group Norge består i dag av de tre divisjonene Anlegg, Bane og Miljø. Hovedkontoret er på Lysaker.

 

For mer informasjon: www.nrcgroup.no

  

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av sporteknisk arbeid
 • Nybygging
 • Vedlikehold
 • Reparasjon og feilretting

Turnusarbeid og reisevirksomhet må påregenes.

 

Fagliglie kvalifiksjoner:

Krav:

 • Fagbrev som banemontør
 • Solid erfring innen sporbygging/sporarbeid og montasje av veksler

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent skinnesveiser er en klar fordel
 • Godkjent for nøytralisering
 • Godkjent HSV og/eller LFS
 • Maskinførerbevis
 • Operatør skinnevei/maskin
 • Sertifikat BE
 • Lederegneskaper

 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Nøyaktig
 • Samarbeidsvillig
 • Pliktoppfyllende
 • Selvgående og løsninsgorientert
 • Du er særdels positiv av natur og bidragsytende til et godt arbeidsmiljø
 • Du ønsker å videreutvikle deg med våre verdier omsorg, gründersjel og troverdighet
 • Du er villig til å utgjøre en forskjelle som person, både for kollegaene rundt deg og ikke minst for NRC Bane
 • Enkle datakunnskaper forventes

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Spennende arbeidsoppgaver i ett tverrfaglig miljø
 • Kontinuerlig fokus på faglig utvikling og innovasjon
 • Mulighet for å få større ansvar som Arbeidsleder, Anleggsleder på sikt
 • Arbeidsbil, PC, telefon og nødvendig utstyr

 

Språk:

 • Norsk
 • Svensk

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Fredrik Kristensen

Fagleder spor

47835698

fredrik.kristensen@nrcgroup.no