NRC Group er en ledende totaltentreprenør av bærekraftig infrastruktur. Vi er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, i tillegg til at vi leverer tjenester som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer grunnarbeid, massetransport, betong, stål- og trekonstruksjoner, VA, sporarbeid, sikkerhet, elektro, fiber, telecom og signal, samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning. Våre prosjekter skal oppfylle krav til kvalitet, leveres innen budsjett, innenfor tidsfrist og med stort fokus på sikkerhet og bærekraft.

Selskapets grunnverdier er troverdig, omtenksom og gründersjel, og er fundamentet vi bygger vår kultur på. Verdiene våre forteller oss hvordan vi skal oppføre oss og jobbe med våre kunder og samarbeidspartnere - så vel som våre kollegaer. Våre verdier er toneangivende for hvordan vi leder våre prosjekt og kollegaer, og skal hjelpe oss å ta de riktige beslutningene. 

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og har idag omtrent 2000 medarbeidere, hvorav ca. 540 er i Norge.

Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 6,5 mrd. NOK. NRC Group Norge består i dag av de tre divisjonene Anlegg, Bane og Miljø - og har hovedkontor på Lysaker.

 

For mer informasjon: https://www.nrcgroup.no/

 

NRC Group har store ambisjoner om å vokse innenfor alle våre markeder. For å styrke vår posisjon og sikre videre lønnsom vekst, søker vi etter hovedsikkerhetsvakter med leder for el.sikkerhetskompetanse til vår Banedivisjon. Skiftarbeid må påregnes.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Inneha rollen som HSV og/eller LFS ved våre prosjekter og enkeltoppdrag, for Bane NOR eller for andre jernbaneentreprenører.

 

Ønskede kvalifiksjoner og erfaring

 • Inneha godkjenning som Hovesikkerhetsvakt og/eller Leder for el.sikkerhet
 • Fagbrev i minst ett av jernbanefagene banemontør, signalmontør, KL-montør (energimontør med KL-kompetanse) er en fordel, men ikke et krav
 • God norsk muntilig og skriftlig fremstillingsevne

 

Egenskaper

 • Du tar eierskap til prosjektene du er med på, og jobber strukturert og målrettet med prosjektets mål
 • Du har høy fokus på sikkerhet i arbeidet
 • Du er opptatt av fag og har en høy grad av yrkesstolthet
 • Du evner å ta avgjørelser i pressede situasjoner
 • Du har en klar og tydelig kommunikasjonsform
 • Du motiveres av å være med å utvikle morgendagens bærekraftige infrastruktur, og blir stolt av å skape noe som vil har betydning for samfunnet nå - så vel som i mange år fremover

 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Store muligheter til å påvirke prosjektene våre til å være mer innovative og bærekraftige
 • Gode utviklingsmuligheter i et voksende og børsnotert selskap
 • Et kompetent og inspirerende arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Velrenommerte prosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter

 Arbeidssted: Prosjekt

Kontaktpersoner:

Sigbjørn Risnes

Fagleder sikkerhetstjenester

+47 94157794

sigbjorn.risnes@nrcgroup.no