Tjänst Sista ansökningsdag
Utvecklare inom digital identitet 2020-06-12 2020-06-12
Jurister inom digitalisering 2020-06-05 2020-06-05
Specialist inom informationssäkerhet 2020-06-05 2020-06-05
HR-specialist med driv och gott omdöme 2020-05-31 2020-05-31
Operativ kommunikatör med fokus på digitala kanaler 2020-05-31 2020-05-31
Kommunikativ samordnare som kan driva komplexa uppdrag 2020-05-31 2020-05-31
EA-arkitekt - utveckla arkitektur för digitalisering av offentlig förvaltning 2020-05-31 2020-05-31
It-specialist - bli bryggan mellan it och verksamheten 2020-05-31 2020-05-31
Verksamhetsarkitekt med fokus på data 2020-05-31 2020-05-31