WWF, en av verdens største miljøorganisasjoner, jobber for å stanse ødeleggelse av verdens natur og økosystemer, og for å skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF er kunnskapsbasert og jobber målrettet for å skape løsninger på noen av verdens største miljø- og naturutfordringer.

WWF har flere store miljøbistandsprogrammer, flesteparten i Afrika og noen i Asia. Den siste tiden har vi fått finansiering til flere nye programmer, blant annet arbeid for å hindre tilsig av plast i havet og arbeid for å bekjempe avskoging gjennom påvirkning av handelsmarkedene i Kina.
Vi søker nå etter en person med god innsikt i norsk bistandspolitikk- og praksis som blant annet skal ha ansvar for vår kontakt med myndigheter og donorer, bygge relasjoner og videreutvikle vårt arbeid på dette området.

Nestleder miljøpolitisk programavdeling

Du skal være WWFs kontaktpunkt og ekspert inn mot norske myndigheter når det gjelder samarbeid om miljøbistandsprogrammer. Du er oppdatert og engasjert i politikken, debattene og landskapet som norsk bistand befinner seg i, og bidrar aktivt til utvikling og utforming av våre samarbeidsavtaler på området.

Andre sentrale arbeidsoppgaver:

 • Identifisere og følge opp nye fundraisingsmuligheter for vårt miljøbistand/programarbeid, både mot offentlig sektor og næringsliv.
 • Aktivt se etter muligheter for å ta kunnskap og erfaringer fra program- og prosjektarbeid gjennom våre partnere inn i utforming av norsk miljø- og bistandspolitikk.
 • Sikre at alle WWFs søknader om offentlige midler er i tråd med både våre og donors standarder.
 • Utvikle og opprettholde nettverk med relevante donorer innenfor både offentlig sektor og private stiftelser.
 • Samarbeide med kommunikasjonsteamet vårt om utvikling av saker til både sosiale medier og andre kanaler for å få oppmerksomhet om våre internasjonale miljøbistandsprogrammer.

Arbeidsspråket i stillingen er i stor grad engelsk, og du må både snakke og skrive norsk og engelsk flytende.

For øvrig ser vi for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor relevant fagområde.
 • Minimum 7 års relevant arbeidserfaring i en internasjonal kontekst.
 • God forståelse og genuin interesse for kjernetemaene innenfor utviklingssamarbeid og bærekraftig ressursforvaltning.
 • God forståelse for samfunnsutvikling i et utviklings- og ressursforvaltningsperspektiv.
 • Kunnskap, forståelse og erfaring fra norsk utviklingssamarbeid- og bistandspolitikk.
 • Dokumenterte resultater fra inngåelse av fundingavtaler med store donorer i offentlig og privat sektor.
 • Erfaring fra arbeid i NGO-sektoren og/eller miljøbistandsarbeid i annen sammenheng.
 • Arbeidserfaring fra Afrika, Sørøst Asia og/eller Kina.
 • God nettverksbygger.
 • Evne til å arbeide selvstendig med høy grad av ansvarlighet med tanke på tidsfrister og leveranser.
 • Jobbe godt i tverrfaglige team.
 • Gode analytiske, strategiske og diplomatiske ferdigheter.
 • Erfaring med linjeledelse er en fordel.
 • Flytende engelsk og norsk (skriftlig og muntlig).

Vi kan tilby et svært godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsdager. Du vil jobbe tett sammen med et 40-talls engasjerte og hyggelige kollegaer på en arbeidsplass med et åpent og uformelt arbeidsmiljø. Vi holder til i trivelige kontorer i Oslo sentrum. Fleksibel arbeidstid og trygge rammer er en selvfølge på en familievennlig arbeidsplass. Vi legger til rette for faglig og personlig utvikling innenfor de rammene vi har som miljø- og naturvernorganisasjon. Vi har lunsjordning.

Skriftlig søknad (maks 1 side) og CV legges inn via SØK-knappen. NB! Søknad og CV må være på engelsk.

Søknadsfrist: 18.januar 2019

Har du spørsmål kan du ta kontakt med kontaktpersonene nedenfor frem til 19.desember 2018 og fra og med 3.januar.

For informasjon og spørsmål om stillingen, kontakt Andrew Fitzgibbon (Programme Director), for informasjon om søkeprosess/status, kontakt Anne Væhle (HR-ansvarlig).

Kontaktpersoner:

Anne Væhle

HR-ansvarlig

92200009

avaehle@wwf.no

Andrew Fitzgibbon

Program Director

+44 78 79 78 49 40 (UK)

afitzgibbon@wwf.no