Alle våre stillinger lyses ut på våre nettsider. Har vi ikke noen ledig stilling som passer er du velkommen til å legge inn din CV i vår base. I tillegg til CV ønsker vi at du svarer på noen spørsmål om hvorfor du vil jobbe hos oss, og at du forteller oss litt om hva du kan bidra med, og hva du kunne tenke deg å jobbe med. Dette gjør det enklere for oss å finne deg.

Vi gjør søk i basen fra tid til annen, men hovedkanalen vår for rekruttering er utlyste stillinger. Vi anbefaler derfor at du setter opp et søk som varsler deg når vi har relevante stillinger innenfor fagområdet du er interessert i og at du søker direkte på dem.   

 © Sharon Fisher

 © Sharon Fisher

Kontaktpersoner:

WWF Verdens naturfond

post@wwf.no