Wistrand är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. Med kontor i Stockholm och Göteborg bistår vi klienter verksamma inom i stort sett alla branscher. Vi utvecklas ständigt och anställer varje år ett tjugotal nya medarbetare. Vi vill gärna växa tillsammans med dig. Välkommen till Wistrand!

På Wistrand finns en bredd av arbetsområden. Majoriteten arbetar som affärsjurister med inriktning mot en eller flera rättsområden samt branscher. För att arbeta som jurist hos oss behöver du en juristexamen, men vi erbjuder även jobb inom någon av våra supportfunktioner. På våra kontor finns medarbetare som arbetar som juristassistenter och paralegals eller inom exempelvis reception/konferensavdelning, ekonomi, marknadsföring och IT.

Vi anställer löpande till alla våra tjänster – såväl jurister som olika supportfunktioner – och även om vi inte har någon utlyst tjänst som passar dig är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med personer som delar våra värderingar och vill bli en del av Wistrand. Förtroende utgör grunden för vår verksamhet och vår målsättning har alltid varit att tillvarata och bibehålla våra klienters, samarbetspartners och medarbetares intressen på bästa möjliga sätt.

Som medarbetare erbjuds du arbete på en trevlig arbetsplats som uppmuntrar eget ansvarstagande. Vi har många olika interna och externa utvecklingsprogram för alla medarbetare. Våra kontor är belägna i centrala Stockholm respektive Göteborg.

Välkommen till Wistrand!