Er du vår nye lærling i yrkessjåførfaget?

Innlandet

Anlegg Øst Entreprenør er sammen med søsterselskapet Gjermundshaug Anlegg den største anleggsentreprenøren i Innlandet, og er en del av Eleda Group. Selskapene er eier av betongentreprenøren FS Betong. Vi er en anleggsentreprenør i det nasjonale markedet med hovedfokus på Innlandet og Viken og administrasjon lokalisert på Lillehammer. Anlegg Øst Entreprenør utfører privat og offentlig infrastruktur som vei, jernbane, energi, flomsikring, rassikring,  vann og avløp, fjernvarme, opparbeidelse tomter, masseforflytning, sprengningsarbeider, miljøsanering, rivningsarbeider og betongkonstruksjoner.

I tillegg til å være en tradisjonell anleggsentreprenør har vi også kompetanse på totalentrepriser, prosjekteringsledelse og prosjektstyring. Anlegg Øst Entreprenør er godkjent lærebedrift for anleggsmaskinførerfaget, anleggsrørleggerfaget, fjell- og bergverksfaget og vei- og anleggsfaget. Vi scorer over landsgjennomsnittet på tilfredshet i medarbeiderundersøkelser og er stolte av vårt gode arbeidsmiljø.

Vi har gjort store investeringer i vår maskinpark og det siste innen teknologi når det gjelder elektronikk, motor, hydraulikk og produksjonsmålinger. Med teknologien i orden ligger det til rette for en tidsriktig opplæringsperiode. 

Du bør ha fullført VG2 i ett av transport- eller anleggsfagene. I tillegg må du ha, eller være underveis i et opplæringsløp på sertifikat klasse CE. Vi er nylig godkjent i yrkessjåførfaget og søker nå vår første lærling innenfor dette faget. Fra før av har vi lærlinger i vei- og anlegg, anleggsmaskinfører og fjell- og bergverk. Tippbil med henger står klar til drift for vår nye lærling med oppstart så fort som mulig.

Vi anbefaler å søke nå, da intervjuer og ansettelse skjer fortløpende. 
Søknadsfrist 16. mai 2023

Kontaktpersoner:

Elin Beate Ludvigsen

45472790

elin.ludvigsen@anlegg-ost.no

Stein Kristian Nordsveen

Opplæringskoordinator

91353590

stein.nordsveen@anlegg-ost.no