Økonomisjef

Innlandet

Anlegg Øst Entreprenør er en fremoverlent totalentreprenør i Innlandet med administrasjon på Lillehammer. Vi øker ordrereserve og prosjektomsetning og oppretter derfor en ny stilling som økonomisjef. Stillingen vil bli en del av ledergruppen i selskapet og ha stor påvirkningskraft på selskapets utvikling i årene fremover. 

Hovedoppgaver:

 • Strategiarbeid
 • Lede og utvikle selskapets økonomifunksjon
 • Fagansvar økonomiavdeling og datterselskaper
 • Prosjektanalyser og internkontroll
 • Rapportering og bistand til konsern
 • Finansiering og likviditet
 • Skatteoptimalisering
 • Avtaleforvaltning
 • Bistå i M&A-arbeid for selskap og konsern

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdannelse, master
 • God IT- og økonomiforståelse
 • Norsk skriftlig og muntlig
 • Engelsk skriftlig

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser med blant annet bonusordning
 • Stilling i vår ledergruppe
 • Gode forsikringsordninger med helseforsikring 
 • AFP 
 • Utviklingsmuligheter og faglige utfordringer i selskapet og konsern
 • Et godt arbeidsmiljø!

Anlegg Øst Entreprenør er sammen med søsterselskapet Gjermundshaug Anlegg den største anleggsentreprenøren i Innlandet, og er en del av Eleda Group, et konsern med 3000 ansatte som har store ambisjoner om vekst i Norge. Vi er en anleggsentreprenør i det nasjonale markedet med hovedfokus på Innlandet og Viken og administrasjon lokalisert på Lillehammer. Anlegg Øst Entreprenør utfører privat og offentlig infrastruktur som vei, jernbane, energi, flomsikring, rassikring, vann og avløp, fjernvarme, opparbeidelse tomter og sprengningsarbeider. 

Selskapet vil i 2023 omsette for mer enn 700 MNOK. Anlegg Øst Entreprenør har ca. 130 ansatte med egne avdelinger på geomatikk, prosjektering, kalkulasjon, arbeidsvarsling, sprengning, HMSK- og bærekraft. Vi scorer over landsgjennomsnittet på tilfredshet i medarbeiderundersøkelser og er stolte av vårt gode arbeidsmiljø. 

Anlegg Øst Entreprenør har dyktige fagfolk og en moderne maskinpark som har levert prosjekter og anlegg i en årrekke. Dette skyldes mye en sterk kultur som setter menneskene i fokus, flat struktur med korte beslutningsveier og en ledelse som er aktive i det operative arbeidet.

Søknadsfrist 6. juli 2023

Kontaktpersoner:

Hans Bjørnstad

CFO Eleda Norge

46893304

hans@bga.no

Elin Beate Ludvigsen

Kontorsjef AØE

45472790

elin.ludvigsen@anlegg-ost.no