Företrädesrätt vid återanställning

Nynäshamn

Denna sida vänder sig enbart till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd hos Nynäshamns kommun.

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätten?

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked från Nynäshamns kommun (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning).

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätten?

Om du vill göra anspråk på företrädesrätten klickar du på rutan ansök nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg. Bifoga CV samt fyll i samtliga formulär så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekryteringen.

Om du sedan tidigare har registrerat användarkonto klickar du på knappen Mina sidor för att göra en ansökan eller ändra dina personliga inställningar. Om dina kvalifikationer eller kontaktuppgifter ändras under perioden uppdaterar du det själv i rekryteringsverktyget.

Vad innebär företrädesrätten?

En anmälan om anspråk på företrädesrätten innebär att:

  • Du har företräde till lediga befattningar, även tidsbegränsade anställningar, inom den förvaltning som du senast var anställd på som du har tillräckliga kvalifikationer för
  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet är vägledande vid urvalet
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som du skäligen borde ha godtagit har du förlorat din företrädesrätt

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive då besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta, tills nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Var kan jag vända mig om jag har frågor kring företrädesrätten?

Har du några frågor kan du vända dig till HR-avdelningen, hr-support@nynashamn.se