Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Aktuella lediga jobb Sista ansökningsdag Enhet Erfarenhetsområde
Specialpedagog med administrativt ansvar Sista ansökningsdag:2021-03-28 2021-03-28 Förskola Pedagogiskt arbete
Biståndshandläggare LSS/psykisk ohälsa Sista ansökningsdag:2021-03-18 2021-03-18 Myndighet äldre och funktionshinder Socialt arbete
Gruppchef till Myndigheten för äldre och funktionshinder Sista ansökningsdag:2021-03-11 2021-03-11 Myndighet äldre och funktionshinder Chefer och verksamhetsledare
Klasslärare 4-6 till Vanstaskolan Sista ansökningsdag:2021-03-26 2021-03-26 Grundskola Pedagogiskt arbete
Studie- och Yrkesvägledare till Campus Nynäshamn Sista ansökningsdag:2021-04-01 2021-04-01 Gymnasie- vuxenutbildning Pedagogiskt arbete
Äldre- och funktionshinderombud Sista ansökningsdag:2021-03-22 2021-03-22 Hälso- och sjukvård
GIS-Strateg/gruppchef Sista ansökningsdag:2021-03-21 2021-03-21 Avdelningen för plan, kart och bygglov Tekniskt arbete
Familjebehandlare till Öppenvården Barn- och ungdomsenheten Sista ansökningsdag:2021-03-25 2021-03-25 Individ och familjeomsorgen Socialt arbete
Studie- och Yrkesvägledare till Ung i Nynäs Sista ansökningsdag:2021-03-27 2021-03-27 Gymnasie- vuxenutbildning Pedagogiskt arbete
Maskinförare/gata- och parkarbetare Sista ansökningsdag:2021-03-13 2021-03-13 Stadsmiljö Naturbruk
Lärare åk 7-9 SV/SO Gröndalsskolan Sista ansökningsdag:2021-03-19 2021-03-19 Grundskola Pedagogiskt arbete
Sommarvikariat som telefonist/receptionist till vårt kontaktcenter Sista ansökningsdag:2021-03-23 2021-03-23 Avdelningen för kansli och kontakt Administration, ekonomi, juridik
Lärare i moderna språk spanska åk 6-9 Gröndalsskolan Sista ansökningsdag:2021-03-19 2021-03-19 Grundskola Pedagogiskt arbete
Grundskollärare åk 1-3 till Gröndalsskolan Sista ansökningsdag:2021-03-19 2021-03-19 Grundskola Pedagogiskt arbete
Nämndsekreterare till Socialförvaltningen Sista ansökningsdag:2021-03-11 2021-03-11 Central admin Administration, ekonomi, juridik
Semestervikarier till grupp- och servicebostäder samt boendestöd Sista ansökningsdag:2021-03-12 2021-03-12 Funktionshinderområdet utförare Socialt arbete
Sommarvikariat vård och omsorgboende Sista ansökningsdag:2021-03-31 2021-03-31 Äldreomsorg Utförare, aktivitetssamordnare Hälso- och sjukvård
Kontaktperson, kontaktfamilj/stödfamilj, avlösare och ledsagare Sista ansökningsdag:2021-04-30 2021-04-30 Funktionshinderområdet utförare Socialt arbete
Sommarvikarier sjuksköterska till äldreomsorgen i Nynäshamn Sista ansökningsdag:2021-03-31 2021-03-31 Hälso- och sjukvård