Studerar du statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik och vill vara med och skapa samhällsnytta tillsammans med kompetenta och omtänksamma kollegor? Vill du använda dina teoretiska kunskaper i praktiska utredningsuppdrag från några av regeringens departement och utveckla dina metodkunskaper?

Om praktiken                                        
Hos oss är du inkluderad och betraktad som en kollega, vilket syns i att dina många kompetenser tas tillvara på och dina åsikter hörs och respekteras. Som praktikant följer du inledningsvis våra erfarna utredare och ser hur dessa arbetar, men under praktikens gång tar du en mer självgående roll där du, under handledning, får vara med och genomföra några av våra många viktiga arbetsuppgifter.

Du kommer märka att ditt arbete och dina många kloka inspel omsätts i praktiken, för vi är måna om din utveckling och tar ett stort ansvar i att ge dig utvecklingsmöjligheter. Du kommer därför ha möjlighet att omsätta det teoretiska i praktiken, få den uppmuntran och konstruktiva återkoppling du eftersträvar för att exempelvis utveckla din förmåga att intervjua, samla in information och arbeta med kvalitativa och kvantitativa analyser.

Du har intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och kan se att ditt arbete resulterar i en effektivare statsförvaltning. Du deltar även i interna och externa seminarier, samt lär dig att formulera dig i klarspråk i tal och text såsom våra utredare. Praktiken resulterar i att du får erfarenhet av att utvärdera offentliga verksamheter och kan uppvisa att du har lyckats omsätta det teoretiska med goda resultat.

Om dig
Vi letar efter dig som har ett uttalat intresse för förvaltningspolitik, utredning och analys, och som vill se hur det teoretiska och stundvis abstrakta tar sig form i en utredningsverksamhet. Du som med omtänksamhet och driv vill medverka till en effektivare statsförvaltning och ta möjligheten vår praktik ger dig för att både utveckla och utvecklas.

För den här praktiken ska du:

  • studera på universitet eller högskola på minst mastersnivå inom statsvetenskap, eller juridik, alternativt kandidatnivå inom nationalekonomi
  • ha praktik om minst 20 veckor som del av utbildningen.

Du bör även:

  • ha enkelt för att samarbeta bra med andra människor
  • vara noggrann och lägga ner stor vikt vid att leva upp till mål och kvalitetsstandard
  • arbeta bra med komplexa frågor där du analyserar och bryter ner problem för att lösa dessa
  • ta ansvar för dina uppgifter och själv strukturera ditt angreppsätt för att driva dina processer vidare.

Bra att veta:

Vi tar normalt emot 3 till 4 praktikanter per termin. Läs mer på: www.statskontoret.se/praktik

I vår urval- och bedömningsprocess utgår vi ifrån de svar du kommer ge på de urvalsfrågor du ombes svara på i och med din ansökan.

Din ansökan ska, tillsammans med ett intyg om att praktiken ingår i din utbildning, och ett intyg med dina studieresultat, skickas in senast 2024-03-12. Urval görs löpande men inga beslut tas först efter sista ansökningsdag.

Statskontoret bidrar till en effektiv statsförvaltning. Vi gör utredningar och utvärderingar inom olika politikområden på uppdrag av regeringen. Uppdragen handlar ofta om att förbättra styrningen, ledningen och organiseringen av statlig och statligt finansierad verksamhet. Våra rapporter används för att effektivisera och ompröva statlig verksamhet. Vi bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom analyser, kunskapsunderlag och seminarier. Vi är även en viktig och sektorsoberoende remissinstans.

Statskontoret främjar och samordnar även arbetet för en god förvaltningskultur i staten och ansvarar för myndighetsnätverket mot korruption. Arbetet handlar om att bidra till att alla myndigheter har förutsättningar att tillämpa den statliga värdegrunden i sitt arbete.

 

Kontaktpersoner