Utbildningsgrupperna söker fler stjärnskott

Sverige

Scouternas folkhögskola bildar för en bättre värld! Vi är en modern folkhögskola verksam i våra lokaler i Stockholm och runtom i hela landet. Vår pedagogik bygger på såväl scoutmetoden som folkbildningen där vi överbygger klyftor och skapar trygga möten. Vi utvecklar individen genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktiken och tydliga värderingar om mångfald och allas lika värde. Vi välkomnar alla som vill mer och kan ge individen mod, makt och verktyg att utveckla sig själv och vårt samhälle.

Scouternas ledarutbildningar ligger på den fiktiva ön Ledarskapsön. Cirka 300 engagerade scoutledare väljer att ta steget och bli utbildare för en eller flera av Ledarskapsöns utbildningar. Alla utbildare och utbildningar samordnas, drivs och utvecklas genom våra åtta nationella utbildningsgrupper på Scouternas folkhögskola.

Just nu söker vi speciellt ordföranden och medlemmar till följande grupper:

⭐ Regionala utbildningsgruppen Södra (en ordförande samt flera medlemmar)
⭐ Regionala utbildningsgruppen Västra (flera medlemmar)
⭐ Regionala utbildningsgruppen MittNorr (flera medlemmar)
⭐ Regionala utbildningsgruppen Östra (flera medlemmar)

⭐ Samordningsgruppen Treklöver Gilwell (flera medlemmar)

Är du intresserad att vara med i någon av våra andra grupper är du varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan till dem också.

ANSÖK HÄR >>

Läs mer om våra åtta utbildningsgrupper, där mycket av arbetet för att förverkliga Ledarskapsön bedrivs:

REGIONALA UTBILDNINGSGRUPPERNA 
Trots namnet är detta ett nationellt uppdrag, men med ansvarsområdet regionalt. Våra fem regionala utbildningsgrupper (MittNorr, Södra, Stockholm, Västra & Östra) ansvarar för att möta behovet och efterfrågan av regionala utbildningarna Leda scouting, Leda avdelning, Leda kår, Leda patrull, Redo för naturen och Ditt personliga ledarskap, i sin region. De ansvarar för att sätta ihop kursteam, coacha och inspirera utbildare och säkerställa kvaliteten på utbildningarna.  

Att vara med i en regional utbildningsgrupp ger dig nätverk, utveckling och inspiration. Genom att engagera dig i en regional grupp är du med och samordnar att fler scoutledare får högklassig utbildning i ledarskap i din region. 

SAMORDNINGSGRUPPERNA
Vi har två stycken samordningsgrupper som båda ansvarar för varsin nationell utbildning. En grupp ansvarar för att samordna utbildningen och utbildarna inom Treklöver Gilwell. Den andra gruppen ansvarar för att samordna utbildningen och utbildarna för Utbildning för utbildare.  

Samordningsgrupperna ansvarar för att säkerställa att utbildningen går regelbundet utifrån rörelsens behov och efterfrågan. De tillsätter kursteam och ansvarar för utvecklingen av utbildningen och utbildarna. 

Att vara med i en samordningsgrupp ger dig nätverk, utveckling och inspiration. Genom att engagera dig i en samordningsgrupp är du med och säkerställer att fler scoutledare eller utbildare får utvecklas genom att gå den utbildning som samordningsgruppen ansvarar för.   

LEDARSKAPSÖN UTVECKLINGSGRUPP
Ledarskapsön Utvecklingsgrupp ansvarar för att löpande se över Ledarskapsöns utbildningar och dess handledningar för att säkerställa att de svarar upp mot Scouternas ambition att ha Sveriges bästa ledare genom utbildningar som ligger i framkant, för morgondagens utmaningar. Gruppen arbetar tätt tillsammans med övriga utbildningsgrupper och tillsätter och projektleder också arbetsgrupper utifrån vilken utbildning/handledning som skall ses över.  

Att vara med i Ledarskapsön Utvecklingsgrupp och/eller i en arbetsgrupp ger dig fördjupad kunskap kring våra utbildningar på Ledarskapsön. Du gillar text och formuleringar som på ett tydligt sätt hjälper våra utbildare att planera och genomföra Ledarskapsöns utbildningar. Genom gruppens arbete är du med och strategiskt utvecklar Ledarskapsön.  

BLI UTBILDARE 
På Scouterna folkhögskola har vi ca 300 ideella engagerade utbildare som tillsammans utbildare Sveriges scoutledare. Vill du bli utbildare och tillsammans med ett kursteam utbilda Sveriges bästa ledare? 

För att börja utbilda behöver du först kontakta den regionala utbildningsgrupp (se nedan) där du bor och verkar. De ger dig mer information om uppdraget som utbildare. Därefter får du komma med i ett befintligt kursteam för att genom Learning by doing vara med i att planera och genomföra en utbildning.  

KONTAKT 
För frågor om uppdraget i: 

- RUG Sthlm, utbildningsgrupp.stockholm@scouterna.se 
- RUG Västra, utbildningsgrupp.vast@scouterna.se 
- RUG MittNorr, utbildningsgrupp.mittnorr@scouterna.se 
- RUG Södra, utbildningsgrupp.sodra@scouterna.se
- RUG Östra, utbildningsgrupp.ost@scouterna.se 

- Samordningsgrupp för Treklöver Gilwell, tg.samordningsgrupp@scouterna.se
- Samordningsgrupp för Utbildning för utbildare, ufu.samordningsgrupp@scouterna.se

- Ledarskapsön Utvecklingsgrupp, handledningsgruppen@scouterna.se 

ANSÖK till något av uppdragen genom formuläret här >>