Jamboree26 - Funktionsansvariga Mat

Sverige

.

Vill du vara med och leda Scouternas nästa nationella jamboree?
Sommaren 2026 är det dags igen. Då samlas den svenska scoutrörelsen och internationella gäster för att fira jamboree. Ett stort och myllrande scoutläger där vi möts, bygger broar och knyter vänskapsband. Vi skapar gemensamma upplevelser och erfarenheter som stärker oss som rörelse. Vi tar oss tillsammans igenom utmaningar och växer genom äventyret.

De två senaste nationella lägren, Jamboree17 och Jamboree22 var båda mycket uppskattade av de scouter och scoutkårer som deltog. Utvärderingen från Jamboree22 säger att 87% var stolta över att vara en del av scoutrörelsen, 97% hade en positiv upplevelse och 96% säger sig vilja vara med även på Jamboree26. Funktionärerna utvecklades av sina uppdrag, hade roligt och 8 av 10 vill göra det igen.

Funktionsindelning
Jamboreeorganisationen är indelad i fem funktioner med ansvar för olika delar av lägrets planering och genomförande:

Mat – Mat till deltagare, funktionärer och försäljning, inklusive inköp och logistik.
Infra – Lägerområdets uppbyggnad, transporter, säkerhet m.m
Spontan – Hubbar för varje åldersgrupp och övriga allmänna ytor på lägerområdet
Program – Schemalagda aktiviteter för deltagarna, inklusive stora scenevenemang
Service & Kommunikation – Kontakt och stöd till deltagande grupper, funktionärer och besökare.

Nu söker vi två funktionsansvariga som i delat ledarskap ska ansvara för funktionen Mat

Om funktionen Mat
Funktionen mats uppdrag är deltagarnas och funktionärernas matupplevelse. Det handlar inte bara om att bli mätt utan att maten på lägret förstärker upplevelsen och bidrar till ett hållbart läger. I det ingår att planera och till funktionärerna laga maten. Det ingår också att stödja caféer och restauranger.

I uppdraget ingår bland annat:

 • Deltagar- och funktionärsmat
 • Inköp av mat och logistik av mat för hela lägret
 • Ansvar för mathanteringen på lägret

Om rollen
Som funktionsansvarig blir du en av två ideella som är övergripande ansvariga för funktionens arbetsområde. I din ledarroll ansvarar du för en planeringsorganisation på ca 20 personer och en genomförandeorganisation som är betydligt större. Det viktigaste uppdraget är att bygga upp en engagerad, taggad och målmedveten funktion, som i god samverkan med andra delar av organisationen bidrar till projektets helhet. Det ska vara roligt och givande att vara med i gänget och vi arbetar alla tillsammans för att ge deltagare och funktionärer en fantastisk jamboreeupplevelse.

Uppdragsgivare är Jamboreeledningsgruppen och uppdraget sträcker sig från augusti 2024 till dess att utvärdering och dokumentation är klart i slutet av hösten 2026.

Arbetet med Jamboree26 sker i nära samverkan med Scouternas ordinarie organisation - med syfte att kontinuerligt stärka vår förmåga att göra jamboreer och att föra scoutrörelsen framåt.

Om erbjudandet
Att leda en hel funktion för en nationell jamboree är ett stort och krävande uppdrag - och samtidigt en spännande utmaning. Jamboreen driver den svenska scoutrörelsen framåt, i den riktning som fastställs i Scouternas strategi och styrelsens direktiv. Som funktionsansvarig får du ett stort inflytande över jamboreen och möjlighet att påverka hela rörelsens utveckling och göra ett stort avtryck i svensk scouting.

Scouterna står för alla kostnader i samband med aktiviteter och resor. Ditt engagemang och din tid är allt som behövs.

Egenskaper och erfarenheter
Eftersom rollen delas av två personer är det viktigt att ni två kompletterar varandra och tillsammans täcker upp de önskade kunskaperna och egenskaperna.

Det vi värderar högst i valet av funktionsansvariga är förmågan att skapa engagemang, drivkraft och en god kultur som sprider sig i jamboreeorganisationen. Utöver detta prioriteras förmåga att strukturera och driva ett stort och komplext uppdrag och först därefter kompetens och erfarenhet som matchar funktionens specifika ansvarsområde.  

Meriterande generella kunskaper och erfarenheter:

 • Projektledning - inom scoutrörelsen och/eller yrkeslivet
 • Kunskap om processers förlopp, risker och riskhantering
 • Erfarenhet att leda tillsammans med, och genom, andra
 • Personlig erfarenhet av att arrangera en jamboree eller liknande evenemang
 • Erfarenhet och intresse av att arbeta med mat, restaurang eller liknande.
 • Intresse och kunskap om hållbarhet och miljö
 • Kännedom om scouternas program och strategi

Egenskaper:

 • Förmåga att motivera och entusiasmera andra
 • Beslutsför och trygg i ansvarsrollen
 • Kommunikativ och strukturerad
 • Ett insiktsfullt och hållbart självledarskap
 • Flexibel och ha lätt för att samarbeta och uppmuntra till transparens

Ansökan och kontaktuppgifter
Låter rollen som funktionsansvarig intressant för dig? Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV. 
Ange gärna i din intresseanmälan om det finns någon viss person du skulle vilja dela rollen med.

Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta oss:
Johan Manner, Jamboreechef: johan.manner@scouterna.se, 0730-75 17 59
Lisa Ewertson, Jamboreechef: lisa.ewertson@scouterna.se, 0768-68 81 46
Truls Ekelin, Anställd projektledare: truls.ekelin@scouterna.se, 0702-04 52 31