Vi söker handledare och matglada till TG-Alla årstider

Sverige

Scouternas folkhögskola bildar för en bättre värld! Vi är en modern folkhögskola verksam i våra lokaler i Stockholm såväl som i hela landet. Vi är en del av Scouterna, men man behöver inte vara scout för att gå våra utbildningar. Vår pedagogik bygger på såväl scoutmetoden som folkbildningen där vi överbygger klyftor och skapar trygga möten samtidigt som vi utvecklar individen genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktiken och tydliga värderingar om mångfald och allas lika värde. Vi välkomnar alla som vill mer och ger individen makt, mod och verktyg att utveckla sig och vårt samhälle

Äntligen kan vi börja planera för TG utbildningar igen! Kursansvariga är nu klara till en utbildning med start under våren 2022, TG Alla årstider, och nu söker vi vårt team.

Vi rekryterar utbildare/handledare och dig som vill stå för matlagningen under tre tillfällen 2022.

 

Som utbildare förväntas du bidra till den gemensamma planeringen av utbildningen samt detaljplanera och hålla enskilda utbildningspass. Under utbildningen kommer du tillsammans med en annan utbildare att fungera som fadder/lots för en av patrullerna och du kommer också att handleda som mest fyra utvecklingsarbeten. Då teamet är utspritt kommer en väsentlig del av planeringen att ske digitalt, men vi räknar med tre gemensamma träffar.

 

Förhandskraven för att bli utbildare/handledare är att du själv har gått en TG utbildning, att du helst ska vara eller hinna bli ackrediterad utbildare, att du vill arbeta i team och att du vill utvecklas som utbildare och handledare. Har du inte varit handledare tidigare kommer du också att erbjudas en introduktionsutbildning, speciellt framtagen för nya TG-handledare.

 

Vi söker också dig som vill bidra till den goda stämningen genom att förse deltagarna med lagom mängd god och näringsrik mat, vare sig maten lagas av er i köksteamet eller av deltagarna själva. Du tycker det är roligt att laga mat, har kunskaper om specialkost, du är lyhörd för deltagarnas behov och du klarar av att både samarbeta i ert köksteam och med övriga kursteamet.

 

Vad uppdraget ger dig

...som handledare:

Du får möjlighet att vidga din utbildningserfarenhet och utveckla ditt handledarskap. Genom samarbetet med kursansvariga och dina kollegor får du bidra till att utveckla just er TG utifrån de förutsättningar ni har i teamet och bland deltagarna. Till er hjälp har ni en TG-handledning som innehåller en grund för det en svensk TG-utbildning ska innehålla, samt en hel del inspirationsmaterial därtill.

…som matansvarig:

Du får bredda ditt matkunnande och får bidra till att göra utbildningen till ett minne för livet för både övriga teamet och för deltagarna. God mat, och därmed du, är en viktig del av en TG-utbildning.

 

Tidplan

Utbildningens slutliga format och datum slås fast av kursteamet gemensamt, men vi planerar att hålla kursen över tre förlängda veckoslut med inledning våren 2022.  Uppdraget avslutas vintern 2022-23 efter att teamet haft sin utvärdering.

 

Din ansökan
Du ansöker med en text innehållande information om dig själv och med svar på dessa frågor:

  1. Vad lockar med uppdraget?
  2. Vad du vill bidra med?
  3. På vilket sätt är eller har du varit aktiv i scouterna?
  4. Vad har du för erfarenhet av ledarutveckling inom och utanför scouterna?
  5. När gick du själv TG utbildningen?


Vi önskar din ansökan senast den 30 september 2021.

Eventuella frågor besvaras av någon av oss kursansvariga:
Anna-Karin Alvunger     anna-karin.alvunger@scouterna.se    0703-471353
Mats ”Walle” Wallén      mats.wallen@scouterna.se                0708-294979

Kontaktpersoner

Anna-Karin Alvunger

Kursansvarig

0703-471353

anna-karin.alvunger@scouterna.se

Mats Wallén

Kursansvarig

0708-294979

mats.wallen@scouterna.se