Kursansvarig för en Treklöver Gilwell start hösten 2022

Sverige

Scouternas folkhögskola bildar för en bättre värld! Vi är en modern folkhögskola verksam i våra lokaler i Stockholm såväl som i hela landet. Vi är en del av Scouterna, men man behöver inte vara scout för att gå våra utbildningar. Vår pedagogik bygger på såväl scoutmetoden som folkbildningen där vi överbygger klyftor och skapar trygga möten samtidigt som vi utvecklar individen genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktiken och tydliga värderingar om mångfald och allas lika värde. Vi välkomnar alla som vill mer och ger individen makt, mod och verktyg att utveckla sig och vårt samhälle

Sugen på en utmaning? Bli kursansvarig för en Treklöver Gilwell med start hösten 2022 

Allt fler barn och unga söker sig till Scouterna, vilket betyder att vi också behöver allt fler kompetenta, engagerade och kunniga ledare. I många år har nu Scouternas fördjupande ledarskapsutbildning Treklöver Gilwell inspirerat och peppat scoutledare från hela landet och i alla åldrar från 23 år och uppåt. Pandemin har dock satt sina spår även i scoutledarutbildningarna och vi har det senaste året tvingats såväl skjuta upp som helt ställa in TG-utbildningar. Efterfrågan på nya utbildningar är därför stor, vi har nu kursansvariga till en TG-utbildning under 2022, hurra!, men vi vill gärna få igång en till med start hösten 2022 och söker därför ytterligare två kursansvariga. 

Rollen som kursansvarig delas av två personer som utses av Scouternas folkhögskola. Tillsammans formar ni ert kursteam och de ramar ni vill ska gälla. En TG-kurs kan vara veckolång med en uppföljningshelg eller vara tredelad på samma eller olika geografiska platser och kan också ha olika teman. Team och planer godkänns formellt av Scouternas folkhögskolas TG-grupp som också finns som stöd och bollplank till de kursansvariga, från rekrytering till avslutad kurs. 

Som kursansvarig är ditt ansvar tredelat, gentemot: 

 • Scouternas folkhögskola 
 • kursteamet  
 • deltagarna 

Tillsammans ansvarar kursansvariga för att: 

 • skapa en gemensam bild i kursteamet av varför kursen genomförs, hur den ska genomföras med hjälp av handledningen och hur Scouternas folkhögskolas pedagogiska grundsyn ska genomsyra utbildningen.  
 • tillsammans med de övriga i teamet se till att planeringen av såväl kursen som helhet och som de enskilda kurspassen löper på. 
 • deltagarna får så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå lärandemålen för utbildningen.  
 • skapa goda förutsättningar för kursteamets medlemmar att kunna fullgöra sina roller.  
 • säkerställa att handledningen av utvecklingsarbeten håller hög kvalitet och fungerar på ett sätt som deltagarna har rätt att förvänta sig. 
 • fungera som stöd och bollplank för övriga i kursteamet när det uppstår svåra frågor eller orosmoment. 
 • skapa en öppen och tillåtande miljö, i teamet lika väl som gentemot deltagarna. 
 • ta fram en budget för kursen, som godkänns av TGs samordningsgrupp, och sedan säkerställa att den fastslagna budgeten följs. 
 • återkoppling sker till Scouternas folkhögskolas samordningsgrupp för TG, såväl löpande under kursen som efter avslutad utbildning.
   

Vi söker dig som antingen har varit kursansvarig tidigare eller som varit med i ett eller flera kursteam och är sugen på att ta ett större ansvar. Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Välkommen med din ansökan och eventuella frågor till Lars Appelgren eller Monica Svenselius senast den 30 september 2021. 

Kontaktpersoner

Monica Svenselius

Samordning TG-kurser

monica.svenselius@scouterna.se

Lars Appelgren

Samordning TG-kurser

lars.appelgren@scouterna.se