Medlem till funktionen Avdelnings- och IST-support till den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen 2023 i Sydkorea

Sverige

Tillsammans kan vi göra mer!
Scouterna ger över 75 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla. Hur vill du vara med och bidra?

Om två år reser tusentals Svenska scouter till Korea för att vara med på sitt livs äventyr

Scouter från hela världen samlas för World Scout Jamboree - ett av världens största och häftigaste ungdomsarrangemang. Är du duktig på att leda andra ledare, har erfarenhet av att jobba med hälsa i olika former på scoutläger eller intresserad av att skapa förutsättningar för att vuxna funktionärer ska få åka med till Sydkorea? Då söker vi dig!  

Hur funkar det rent praktiskt? 

Uppdraget startar i början av oktober 2021, och sträcker sig fram till slutet av 2023. Genom att vara en del av den svenska kontingentledningen (CMT) har du alltså möjlighet att vara med och bidra under hela processen av det här projektet. Engagemanget i CMT är scoutuppdraget nummet ett – dvs i valet mellan olika scoutaktiviteter prioriteras i regel arbetet i kontingenten.  

Funktionen för Avdelnings- och IST-support 

Funktionen för Avdelnings- och IST-support ingår i CMT och ansvarar för kontingentens deltagare, ledare och IST:are (svenska funktionärer 18+ år på världsscoutjamboreen). Funktionen kommer bestå av tre patruller:  

  • Ledarsupport (ca 7 personer) 
  • Hälsosupport (ca 7 personer) 
  • IST-support (ca 3 personer) 

I varje patrull kommer en patrulledare utses för att tillsammans med funktionsansvariga koordinera arbetet i den egna patrullen och funktionen.  

Från start och under hela arbetet i funktionen kommer stor vikt läggas vid att skapa en gemenskap inom funktionen, dels utifrån ett trivselperspektiv men framförallt för att bygga en stabil grupp och på så vis lägga en god grund inför arbetet i kontingenten. 

Funktionens kompetens 

Medlemmar i Ledarsupport har kompetens framförallt inom ledarskap och konflikthantering för att kunna handleda, utbilda och stötta avdelningsledarteamen. Tidigare erfarenhet av liknande stora läger eller motsvarande projekt är meriterande men inte nödvändigt. Förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Medlemmar i Hälsosupport har kompetens i att möta ungdomar och vuxna i pressade situationer eller vid sjukdom. Inför urvalet av deltagare har hälsosupport en viktig roll i att säkerställa att de deltagare som tas ut kommer att klara av lägervistelsen både utifrån förmåga och hälsotillstånd. Hälsosupport ska under lägret kunna ta en kurativ roll, vara stöd vid tex sjukhusbesök och kontakter med myndigheter både i Korea och Sverige. Vi tänker att vi behöver tex någon sjuksköterska, läkare, psykolog, kurator eller andra yrkeskompetenser eller personer som på annat sätt har erfarenhet av att möta ungdomar och vuxna i pressade situationer. Förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Medlemmar i IST-support har kompetens inom ledarskap med god förmåga att handleda vuxna i olika åldrar och förmedla trygghet och lugn i situationer med liten mängd tillgänglig information. Vana vid att kommunicera på engelska är nödvändigt då patrullens medlemmar med stor sannolikhet kommer ha stor kontakt med lägerorganisationen i Sydkorea. Egen erfarenhet som IST på WSJ eller MOOT är meriterande med inte nödvändigt. Förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Funktionens uppdrag 

Ledarsupport och Hälsosupport kommer tillsammans framförallt arbeta för att stötta kontingentens avdelningar - inför, under och i viss mån efter världsscoutjamboreen.  

Ledarsupport och Hälsosupport har tillsammans ett delat uppdrag som de löser med sina gemensamma kompetenser.  

IST-support kommer framförallt arbeta med att stötta kontingentens IST:are inför, under och i viss mån efter världsscoutjamboreen. 

I uppdraget ingår: 

  • Rekrytering av avdelningsledare, deltagare och IST 
  • Sätta samman kontingentens avdelningar (4 ledare + 36 scouter) 
  • Planera och genomföra förträffar för avdelningsledare i samverkan med funktionen Program och rundresa och Scouternas folkhögskola.  
  • Planera och genomföra förträffar för IST i samverkan med funktionen Program och rundresa och Scouternas folkhögskola. 
  • Hålla dialog med avdelningarna/IST och stötta desamma före och under lägret.  

 

Rekryteringen sker löpande, vänta inte med din ansökan!

 

För frågor, kontakta funktionsansvariga:  

Daniel Lund, daniel.lund@scouterna.se  
Åsa Strömberg, asa.stromberg@scouterna.se