Fler medlemmar till kursteam för TG - Flersteg 2022-2023

Sverige

Scouternas folkhögskola bildar för en bättre värld! Vi är en modern folkhögskola verksam i våra lokaler i Stockholm såväl som i hela landet. Vi är en del av Scouterna, men man behöver inte vara scout för att gå våra utbildningar. Vår pedagogik bygger på såväl scoutmetoden som folkbildningen där vi överbygger klyftor och skapar trygga möten samtidigt som vi utvecklar individen genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktiken och tydliga värderingar om mångfald och allas lika värde. Vi välkomnar alla som vill mer och ger individen makt, mod och verktyg att utveckla sig och vårt samhälle

Om Uppdraget

Vi söker dig som gått utbildningen Treklöver Gilwell och gärna sysslat med ledarskap och utbildning på ett eller annat sätt och nu är sugen på att hjälpa andra att växa som scoutledare och individer. Fokus på kursen kommer att handla om ledarskap som ska fungera och hålla i längden. 

Omfattning

TG-kursen kommer att genomföras med tre fysiska träffar om 3 respektive 4 dagar, varav två vid Gilwellstugan i Sparreholm och en i fjällvärlden. Före, under och efter kommer vi att genomföra digitala träffar för att boosta både gruppprocessen och inlärningen, men också för att skapa förutsättningar för mer diskussion och reflektion under de fysiska träffarna.

Kurstillfällena äger rum:

 • 14-16 oktober 2022
 • 2-5 februari 2023
 • 18-20 maj 2023.

Du förväntas bidra till den gemensamma planeringen av utbildningen samt detaljplanera och hålla utbildningspass. Planeringen av kursen kommer att ske såväl fysiskt som digitalt.  Uppdraget startas våren 2022 och avslutas hösten 2023 efter teamets egen utvärdering.

Om teamet 

Kursansvariga är Annette Björnson och Jenny Kärrholm. Totalt ska vi sätta ihop ett kursteam som består av 8 utbildare/handledare (2 faddrar per patrull) och ytterligare 4 personer, varav 1 köksansvarig. Vi vill att teamet ska bestå av personer vars kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra så att vi får bästa tänkbara förutsättningar att vara kreativa i utvecklingen av kursen som helhet och att genomföra teoretiska och praktiska moment på ett äventyrligt och upplevelsebaserat sätt. Vi vill öppna för möjligheten att kombinera funktionen av köksteam med supportteam och att hålla kurspass.

Kompetens vi söker

Förutom att du har gått TG, ser vi gärna att du är eller vill bli ackrediterad utbildare inom Scouternas folkhögskola. Du tycker om att samskapa i team och vill fortsätta utvecklas som scoutledare. En TG-handledning finns som innehåller vad vår svenska TG-utbildning ska innehålla samt inspirationsmaterial. Har du inte varit handledare tidigare erbjuds introduktion speciellt framtagen för nya TG-handledare.

Vi söker dig som vill bidra till att ge kursdeltagarna en högkvalitativ scoutledarutbildning, erfarenheter, glädjeämnen, scoutupplevelser och minnen för livet. Att bidra till att andra växer som scoutledare och individer och därigenom bidra till Scouternas vision och uppdrag.

Ansökan

Låter detta intressant, skicka in din ansökan med ett kort personligt brev och CV. Vi vill ha din ansökan senast söndag 12 december.

Personligt brev med kort beskrivning av:

 • Dig som person – vem är du och vilka av dina egenskaper tror du skulle vara mest framträdande i ett kursteam
 • Vilka kompetenser och erfarenheter du kan bidra med av värde för genomförandet
  (i teori och praktik) av en TG-kurs.
 • Vilken roll du skulle önska i kursteamet
 • Vad lockar med uppdraget?
 • Dina kontaktuppgifter

Ett CV som beskriver:

 • din scoutbakgrund
 • dina erfarenhet av ledarskap, handledning och 
 • dina erfarenheter att utbilda inom scoutrörelsen och i livet utanför Scouterna

Frågor?

Eventuella frågor besvaras av oss kursansvariga:

Annette Björnson annette.bjornson@scouterna.se tfn 076-709 02 14

Jenny Kärrholm, jenny.karrholm@scouterna.se,   tfn 070-664 02 36

 

Vi ser fram emot din ansökan!
Scouthälsningar,
Annette och Jenny