Två kvalificerade miljöskyddshandläggare

Ref: 112-1035-2017

Ansök

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungererar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedela kunskap och genom att samordna samt utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla. 

Natur- och miljöenheten ansvarar för naturvårds-, miljöskydds- och vattenfrågorna som tillhör Länsstyrelsens viktigaste uppdrag. Enhetens övergripande mål är att politiken inom miljöområdet får genomslag i länet samt att gällande lagstiftning och praxis följs. Enheten har ca 60 medarbetare fördelade på fyra funktioner.   

Inom funktionen Miljöskydd arbetar en chef och tio medarbetare med framför allt myndighetsutövning enligt miljöbalken vad gäller miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Funktionen samordnar Länsstyrelsens synpunkter i samband med olika yttranden m.m inom dessa ämnesområden och har också huvudansvar för tillsynsvägledning och annan samverkan med kommunerna inom ramen för det regionala samverkansorganet Miljösamverkan Södermanland.  

Arbetsuppgifter

De aktuella tjänsterna omfattar tillsyn av miljöfarliga verksamheter, såsom t.ex. industrier, täktverksamheter, deponier m.m. samt ärendehandläggning av olika frågor som rör dessa. Tillsynen kan röra såväl miljöbalkstillsyn inom olika branscher som tillsyn enligt speciallagstiftning, t.ex. Sevesotillsyn. Som miljöskyddshandläggare deltar du i tillståndsprocesser rörande samråd och yttranden, ger tillsynsvägledning gentemot länets kommuner samt medverkar i olika tvärsektoriella frågor inom ramen för Länsstyrelsens verksamhet. Du kommer även att representera Länsstyrelsen i Mark- och miljödomstolsförhandlingar m.m. 

Kvalifikationer och profil

De vi söker har:

  • Teknisk eller naturvetenskaplig utbildning från universitet eller högskola med inriktning miljö/miljöteknik, motsvarande minst 3 års heltidsstudier.
  • Erfarenhet av myndighetsutövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, alt. erfarenhet från industriell verksamhet att tillämpa miljöbalken.
  • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Tjänsterna kräver också god datorvana och B-körkort.

Meriterande är:

  • Utbildning i miljörätt eller andra dokumenterade kunskaper i miljöbalkens tillämpning.
  • Goda kunskaper i teknisk engelska.
  • Erfarenhet av tillsyn vid täktverksamhet.
  • Särskild kompetens inom avfallsområdet.
  • Särskild kompetens om risk- och säkerhetsfrågor inom industrier.

Du ska ha lätt för att arbeta självständigt, men också för att samarbeta och skapa kontakter. Som person är du målinriktad, strukturerad samt har analytisk förmåga.

Dina tidigare erfarenheter och kompetens kan komma att påverka vilken typ av tillsynsområden du kommer att arbeta med. 

Anställningarna är tillsvidare, som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast.

Sista ansökningsdag är den 12 mars 2017.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna. Då länet är ett finskt förvaltningsområde är det meriterande om du har kunskaper i finska. Det är även meriterande om du behärskar ytterligare ett språk.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Elisabet Sandin

Funktionschef

0102234000

elisabet.sandin@lansstyrelsen.se

Hans Hurtig

Saco

010-2234000

David Aronsson

ST

0102234000

Ansök Tillbaka