Har du goda ledaregenskaper och erfarenhet av arbete inom högre utbildning och forskning? Nu söker vi en gruppchef till UKÄs utvärderingsavdelning – vill du bli en av oss?

UKÄ bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar högre utbildning, analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och bevakar studenternas rättssäkerhet. Vår vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Gruppen kommer huvudsakligen att arbeta med för myndigheten nya regeringsuppdrag. Det handlar exempelvis om uppdraget att inrätta och samordna ett nätverk för all nationell utvärdering, uppföljning och analys gällande verksamheten vid universitet och högskolor. Ett annat exempel är uppdraget att ge stöd till den av regeringen utsedda nationella samordnaren i arbetet för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sjuksköterskeutbildningen. Ett tredje område för gruppen rör det internationaliseringsarbetet som bedrivs på avdelningen. Här ingår uppdraget om att inrätta en plattform till stöd för ökad internationalisering av verksamheten vid universitet och högskolor.  Gruppen kommer arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt inom dessa exempel på uppdrag. Utvecklingsarbetet kommer att ske i nära dialog med chefen för utvärderingsavdelningen. Gruppen kommer även att vara involverad i myndighetens uppdrag att kvalitetsgranska högskolans verksamhet.

Tjänsten som gruppchef innebär personalansvar för medarbetarna i gruppen. Du ansvarar för att leda denna nyinrättade grupp, som kommer att omfatta ca tio medarbetare. Du leder och fördelar arbetet utifrån principen om ett aktivt medarbetarskap. Du kommer också att ha vissa operativa arbetsuppgifter. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till hela utvärderingsavdelningens utveckling.

Din profil

Krav för tjänsten

 • Examen från högskola
 • Flera års erfarenhet av att leda och samordna kollegors arbete
 • Flera års erfarenhet av arbete som rör högre utbildning och forskning
 • Erfarenhet av myndighetssamverkan
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
 • Goda kunskaper och färdigheter i Office-paketet

Meriterande

 • Erfarenhet av internationalisering
 • Erfarenhet av och intresse för kvalitetsarbete och/eller utvärdering
 • Ledarskapsutbildning
 • Chefserfarenhet
 • Hög digital förmåga och nyfiken på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Personliga egenskaper

Som person är du öppen för förändring och motiverar andra i att delta i utvecklingsarbetet. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att bygga relationer samt att underhålla ditt nätverk. Du stödjer och uppmuntrar andra när det uppstår problem och utvecklar andra genom delegering och coachning. Du har förmåga att arbeta självständigt med ett metodiskt och systematiskt arbetssätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och lägger stor vikt vid att leva upp till hög kvalitet och uppsatta mål. Du identifierar problem, har god analytisk förmåga och fattar sunda beslut.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Om avdelningen

Utvärderingsavdelningen leds av en avdelningschef och består av cirka 40 medarbetare fördelade på tre grupper. Inom avdelningen ansvarar vi för myndighetens uppdrag att kvalitetsgranska verksamheten vid universitet och högskolor. Avdelningen ansvarar också för en rad andra regeringsuppdrag. Utredare på avdelningen deltar även i myndighetsövergripande uppdrag och projekt.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag. UKÄ är en arbetsplats med drygt 100 anställda som präglas av hög trivsel. Vi månar om våra medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder bl.a. flexibla arbetstider, goda möjligheter till distansarbete och ett brett utbud av friskvårdsförmåner. Vi arbetar för att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och delaktighet samt ha lika möjligheter att utvecklas. Vi bedriver vår verksamhet i moderna lokaler intill Gullmarsplan.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Övrig information

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringen.

För mer information och ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev inklusive relevanta betyg/intyg. Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast onsdagen den 17 augusti.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Järplid, chef för utvärderingsavdelningen. Karin är tillbaka från semester den 10 augusti. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Caroline Tovatt (Saco-S) eller Annika Calgheborn (ST). Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.